с. Плоске. Плосківський ЗЗСО І-ІІ ст. - ЗДО


запам'ятати

 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Національно-патріотичне виховання

Результат пошуку зображень за запитом "патріотичне виховання" 

Патріотичне виховання 

Виховання, як важливе явище суспільного життя, здавна стало провідною функцією людського суспільства.

Включившись до процесу відродження національної системи виховання, головною метою колективу ЗОШ №3 є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його соціального досвіду, його національної ментальності, своєрідності, світобачення і на цій основі – формування особистих рис громадянина України: духовності, моральна, правова, трудова, екологічна, художньо – естетична та релігійна культура, розвиток індивідуальних здібностей і талантів учня.

Сьогодні виховання громадянина – патріота – цілеспрямований, систематичний, регульований процес, мета якого – утвердження свідомості нації, народу, етнічної культури, мовної єдності, кращих рис характеру громадянина України.

В основі виховного процесу школи лежить система виховних відносин, що забезпечує взаємодію педагогів, батьків та учнів згідно з суспільно заданими цілями виховання – розквіт духовної сутності людини, яка має стати висококваліфікованим спеціалістом, займати чіткі національні, загальногосподарські позиції, бути активною у громадському житті, відповідальною за моральне становлення себе як особистості.

Реалізуючи концепцію освіти, як процес розвитку творчої особистості, педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних технологій, що сприяють формуванню середовища, яке розвиває, навчає та виховує. Анкетування, соціологічні опитування, індивідуальні бесіди дають змогу  вивчати рівень вихованності, потреб, інтересів кожного учня.

Пріоритетним напрямком організаційно-педагогічної діяльності є індивідуальний підхід у вихованні особистості учнів, стимулювання їхніх внутрішніх сил до саморозвитку і самовиховання, що знайшло своє відображення в планах організаційно-виховної роботи всіх структурних підрозділів школи.

Значна увага педагогічним колективом приділяється виконанню Національної програми патріотичного виховання молоді,  розвитку життєво-активної позиції громадянина України.

Головне завдання виховної діяльності - створення умов для активної життєвої позиції учнів, громадянського самовираження і самореалізації, максимального задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку.

 

Напрями роботи школи з патріотичного виховання учнів

·                      формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

·                     виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;

·                     формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України.

·                     збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;

·                     виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;

·                      формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;

·                     формування соціальної активності;

·                     виховання правової культури особистості;

·                     формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;

·                     формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху

·                     сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

·                     виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.Організаційно-методична діяльність з національно-
патріотичного виховання учнів

1.Розробка заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання учнів у  школі.

2.Розгляд стану реалізації заходів національно-патріотичного виховання учнів на засіданнях педагогічної ради, творчої лабораторії національного виховання, нарадах при директорові.

3.Забезпечення використання державної символіки України під час проведення масових заходів.

4.Забезпечення висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які реалізуються закладом, в засобах масової інформації.

Заходи національно-патріотичної спрямованості

 

1. АКЦІЇ ПАМ’ЯТІ (УРОЧИСТІ ЛІНІЙКИ, ПОКЛАДАННЯ КВІТІВ, ВШАНУВАННЯ ВЕТЕРАНІВ, УРОКИ МУЖНОСТІ, УРОЧИСТІ ВЕЧОРИ, ЗУСТРІЧІ)

·                     до Дня Перемоги ("Пам'ять", "Ветеран живе поруч","Наша турбота пам'ятним місцям")

·                     до Дня пам’яті Крут;                                   

·                     до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

·                     до Дня захисника Вітчизни;

·                      до Дня Чорнобильської трагедії ("Дзвони Чорнобиля")

·                     до Дня пам’яті жертв політичних репресій;

·                     до Дня скорботи і вшанування пам’яті      жертв війни в Україні;

·                     до Дня партизанської слави;

·                     до Дня пам’яті жертв голодомору ("Запали свічку")

 

3.ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ СВЯТА

 

·                     конкурс презентацій "Мій Шевченко"

·                     конкурс читців поезії Т. Шевченка

·                     випуск буклетів, брошур, газет по творчості Кобзаря

·                     літературно-мистецькі вечори

4.ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

·                     упорядкування братської могили радянських військовополонених у мікрорайоні школи;

·                      відвідування ветеранів ВВв;

·                     відвідування дітей з розумовими та фізичними вадами у мікрорайоні школи;

·                     співпраця з дитячим притулком для неповнолітніх.

5. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ВІДЗНАЧЕННЯ ДАТ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЖИТТЯ

·                     декада української мови та літератури;

·                     День слов’янської писемності;

·                     цикл заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня рідної мови;

·                     виховні години до річниць видатних діячів історії та культури

 

 

 

 

 

                                                                                                 План

заходів з патріотичного виховання

                                                                Плосківського НВК «ЗОШ І-ІІст.—ДНЗ»

 (на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді) 

 

№ з/п

Завдання Концепції

Зміст заходу

Термін

Виконавці

1

Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей

Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти.           

Вжити заходи для забезпечення організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення

Постійно

Заступник директора

Директор

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь

 

 

 

 

 

 

 

 

У школі забезпечити розміщення державної символіки, виконання державного Гімну та підняття державного Прапора перед початком занять та під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів

Постійно

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

Проведення в школі заходів до Дня Державного Прапора України.

Серпень

Заступник директора з НВР Поліщук Н.Л.

 

Проведення в школі правової

освіти та виховання, направленої на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків.

Постійно

Заступник директора з НВР Поліщук Н.Л., класні керівники, вчителі історії та правознавства

 

Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України».

Грудень 2014

Заступник директора з НВР (вчитель правознавства)

 

3

Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу

 

Проводити серед учнівської  молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури  шляхом ознайомлення з об'єктами  історичної та культурної спадщини України, області, міста, використовуючи активні форми роботи.

Постійно

Вчитель історії.

Боровик М.І.

4

Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації

 

Проводити різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні вечори.

Жовтень

листопад

Вчитель української мови та літератури

У плані роботи школи передбачати заходи з відзначення Днів української писемності та мови

Листопад

Заступник директора з НВР Поліщук Н.Л.

 

Забезпечення участі у районних етапах конкурсу учнівської творчості відповідно до Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням.

Грудень

Заступник директора з НВР Поліщук Н.Л. вчитель української мови та літератури Поліщук Л.А.

 

5

Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини

Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом  проведення  акцій, конкурсів патріотичного спрямування.

Постійно

Вчитель історії Боровик М.І.

Забезпечити проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання дітей та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління

Жовтень-квітень

Заступник директора з НВР., вчитель історії, класні керівники та класоводи

 

Забезпечення вивчення та узагальнення досвіду школи, окремих вчителів з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді.

Постійно

Заступник директора з НВР Поліщук Н.Л.

Забезпечити участь в щорічних конкурсах на кращу творчу та науково-дослідницьку, пошукову роботу  серед учнівської  молоді з вивчення невідомих  сторінок історії  та культури.

Постійно

Вчитель історії Боровик М.І.

Взяти участь у  конференції спільно   для учнів та вчителів Таращанщина в роки Великої Вітчизняної війни"

 

Травень 2015 року

Заступник директора з НВР Поліщук Н.Л., вчитель історії Боровик М.І.

 

Забезпечення співпраці з ветеранами  в організації проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат.

Постійно

Заступник директора з НВР Поліщук Н.Л.

 

6

Відновлення і вшанування національної пам’яті

 

У планах роботи школи передбачати заходи, відповідно до Календаря дат, рекомендованого Громадською радою з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України

Постійно

Заступник директора з НВР Поліщук Н.Л.

Активізувати роботу шкільного музею, постійно поповнювати їх фонди новими матеріалами пошукової роботи учнів

Постійно

Вчитель історії

Організувати у школі виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення.

Квітень

Бібліотекар Січкар В.Г.

Організувати у бібліотеці школи тематичні експозиції до Дня захисника Вітчизни та до Дня Збройних Сил України

Щороку    14 жовтня та 6 грудня

Бібліотекарі

8

Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби

Проведення днів відкритих дверей спільно з органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами

Постійно

Заступник директора з НВР, класні керівники

 

 Забезпечувати участь у районних і шкільних  спартакіадах

Щорічно

Вчитель фізичного виховання Власик Я.В.

10

Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами

 

Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та старших класів

Постійно

 класні керівники, класоводи

Підтримка та розвиток в колі молодіжного волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги солдатам АТО,  людям похилого віку, інвалідам.

Постійно

Класні керівники

Адміністрація школи

 

 

 

 

11

Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання

Брати участь у спільних урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах школи, відзначення дня села.

Постійно

Заступник директора з виховної роботи Поліщук Н.Л.

 

12

Сприяння діяльності установ, навчальних закладів,  спрямованих на патріотичне виховання молоді

 

Забезпечення взаємозв’язків з міськими

управліннями,  службами, освітніми, культурно-просвітницькими закладами, творчими спілками, громадськими організаціями з питань організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час

Постійно

Педагогічний колектив

Підтримка та сприяння розвитку учнівського самоврядування .

Постійно

Заступник директора з НВР,педагогічний колектив

Підтримка та сприяння розвитку державно-

громадського управління освітою; забезпечення координації спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнів

Постійно

Педагогічний колектитв

13

 

 

 

Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини

 

 

 

Проводити благоустрої у школі на прилеглих територіях, на місцевому кладовищі.

Під час місячників благоустрою та до початку навчального року

Заступник директора з НВР., класні керівники

 

Організувати шефство школи,  над місцями поховань загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв голодомору  та політичних репресій.

Постійно

Заступник директора з НВР, класні керівники

 

14

Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави

У школі проводити різносторонню роботу щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці учнівської молоді

Протягом навчального року

Заступник директора, педагогічний колектив

 

 

Організація та проведення заходів, направлених на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя

Постійно

Вчитель фізичного виховання, основ здоров’я

Сприяння участі школи,

учнівської молоді в інноваційних просвітницько-оздоровчих превентивних програмах: «Майбутнє починається сьогодні»,, «Школа проти СНІД», «Захисти себе від ВІЛ», «Дорослішай на здоров’я».

Постійно

Заступник директора з НВР., класні керівники.

 

Участь у районних спортивних змаганнях,

 

Постійно

Вчитель фізичного виховання

16

Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності

Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків.

Постійно

Заступник директора з НВР, класні керівники

 

Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу  з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування

у дітей та молоді духовності, моральної культури,  толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві

Постійно

Заступник директора з НВР, класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи                                                                           Рудник В.М.

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

"  07  "    09    2000р.                                                                            №  439

Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України

На виконання Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та рішення колегії Міносвіти і науки від 17.08.200 р. з метою прищеплення учням поваги до державних символів України, виховання почуття громадянства, формування громадської компетентності особистості в сучасному суспільстві, національної свідомості та патріотизму

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України (додаються).

2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних.  Київської та Севастопольської міських державних адміністрації, керівникам навчальних закладів забезпечити дотримання Рекомендацій в навчально-виховному процесі у загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра Огнев’юка В.О.

 

Міністр                                                                       В.Г.Кремень

 

 

Додаток

Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України

Виховання любові і пошани до державної символіки, ритуалів суверенної України посідає одне з чільних місць у системі громадянського, зокрема патріотичного, виховання учнів .

Державна   символіка   сприяє   вихованню   почуття громадянства, формуванню соціально-політичної компетентності особистості у сучасному суспільстві, насамперед політичної, правової та економічної освіченості; формуванню національної свідомості, належності до рідної землі, народу, до своєї Батьківщини - України.

У навчальних закладах переважної більшості демократичних країн світу прищеплення учням поваги до державних символів введено у ранг пріоритетних елементів громадянського виховання.

Визначення та опис державних символів України подано у статті 20 Конституції України.

Державні символи України - це своєрідний паспорт, візитна картка нашої держави, офіційне представництво в будь-якій точці планети та за її межами, а наявність державної символіки за будь-яких умов дає людині можливість відчути себе морально, соціальне, політичне і юридичне дієздатною та захищеною.

Метою використання державних символів у навчально-виховному процесі є активізація формування почуття свідомого громадянина України, здатного захищати її незалежність, готового взяти на себе відповідальність за добробут і безпеку себе самого, своєї родини, народу.

У більшості    навчальних закладів успішно ведеться роз'яснення учням ідейної суті державних символів і правил їх використання,  ритуалів, традицій,  виховується  позитивне ставлення до державних символів України, формуються почуття поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів в повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів.

У навчальних закладах повинен бути обладнаний куточок державної символіки.

На подіумі встановлюється Державний Прапор України, що зберігається в пеналі з оргскла чи у чохлі з поліетиленової плівки.

Обабіч Прапора розміщується малий Державний Герб України та, після затвердження його Верховною Радою України, текст Державного Гімну України.

У куточку державної символіки доцільно розмістити також текст статті 20 Конституції України.

Державна символіка повинна бути складовою оформлення навчальних кабінетів, насамперед суспільно-гуманітарного циклу, бібліотеки, актового залу, адміністративних приміщень.

Державна    символіка    в    обов'язковому    порядку використовується при проведенні офіційних церемоній та урочистих заходів.

Церемоніал внесення Державного Прапора України з місця його постійного зберігання здійснюється групою прапороносців, яку спеціально готують до церемоніалу. Прапороносці проходять інструктаж щодо правил поведінки під час церемоніалу, навчаються церемоніальному     крокові під керівництвом викладача початкової військової підготовки чи фізичного виховання. Бажано, щоб члени групи прапороносців під час урочистого церемоніалу були одягнені у відповідну форму. В навчальному закладі може бути кілька груп прапороносців.

Внесення і винос Державного Прапора повинні відбуватися за певними правилами. Його несуть  чотири учні широкою стороною полотнища вперед, тримаючи за кути так, щоб полотнище Прапора було вирівняне і злегка піднята його верхня частина (синє полотнище). Чіткість, злагодженість , краса цієї церемонії мають глибокий емоційний вплив на виховання учнів як громадян своєї держави.

Державний Прапор піднімається на щоглі під звуки мелодії Державного Гімну України. При цьому всі присутні стоять струнко з рівнянням на Прапор. У певних випадках можливе внесення Прапора закріпленого на древку, що несе прапороносець, в супроводі асистентів.

У дні жалоби Державний Прапор зі скорботною стрічкою чорного кольору приспускається (нахиляється).

На території навчального закладу обладнуються спеціальні майданчики, на яких  встановлюється щогла, визначається місце шикування учнів.    Для підняття Державного Прапора призначається група учнів.

19 лютого 1992 року Верховна Рада України, як законодавчий орган держави, своєю Постановою «Про Державний Герб України» затвердила   тризуб як   малий Державний Герб України, вважаючи його головним елементом великого Державного Герба України. Тризуб - Державний Герб - офіційна емблема держави, зображувана на грошових знаках, печатках, деяких офіційних документах, на офіційній вивісці навчального закладу.

Мелодії Державного Гімну України належить значна роль у громадсько-політичному житті як засобу масової агітації, як силі, що мобілізує, організовує, підносить національний дух.

Мелодія Державного Гімну звучить на відкритті державних і урочистих  заходів,   при   відзначенні   державних   свят, демонстрацій, військових парадів, вшанування переможців на міжнародних спортивних змаганнях.

Планом роботи навчального закладу доцільно передбачити спільну    роботу бібліотекаря, педагогічних працівників, учнівського  самоврядування  щодо  виховання  в  учнів шанобливого ставлення до державної символіки України.

Учні знайомляться з державною та національною символікою у процесі вивчення рідної мови та літератури, навчальних курсів з історії України, основ правознавства та в процесі багатогранної позакласної і позашкільної виховної роботи.

У системі  позакласної виховної роботи  з учнями загальноосвітніх навчальних закладів необхідно передбачити заходи з використанням державної символіки, розкриттям їх змісту, ритуалів. Для учнів різних вікових категорій доцільно проводити виховні години, бесіди, вікторини, диспути, учнівські науково-теоретичні та читацькі конференції з тематики про історію виникнення,  сучасне тлумачення державної та національної символіки.

З учнями молодших класів    провести цикл бесід:

«Конституція України», «Наша Вітчизна-суверенна Україна», «Наш синьо-жовтий Державний Прапор», «Що символізує наш Державний Герб», «Наш Державний Гімн України».

Учням середнього шкільного віку доцільно запропонувати теми: «Конституція України - наш Основний Закон», «Українська держава - її історія і сучасність», «Наш рідний край у геральдиці, прапорах і символіці», «Від Гетьмана до Президента України», «Історія української державності» та ін.

Для старшокласників варто практикувати написання творів з цієї тематики, захист рефератів, конференції.

Міністерство освіти і науки України вважає, що виконання цих рекомендацій сприятиме   вихованню громадянина -патріота, активного учасника розбудови незалежної держави України, формуванню його національної свідомості

 

 

 

                                    Патріотичне виховання учнів

 

Включившись до процесу відродження національної системи виховання, головною метою колективу Плосківського НВК є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його соціального досвіду, його національної ментальності, своєрідності і на цій основі—формування особистих рис громадянина України. Сьогодні виховання громадянина – патріота – цілеспрямований, систематичний, регульований процес, мета якого—утвердження свідомості нації, народу, етнічної культури, мовної єдності, кращих рис характеру громадянина України.

  Значна увага педагогічним колективом приділяється виконанню Національної програми патріотичного виховання молоді, розвитку життєво-активної позиції громадянина України.

 

 

 

   Напрями роботи навчального закладу з патріотичного виховання учнів

 

-         формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

-         виховання розуміння високої цінності українського громадянства,

внутрішньої потреби бути громадянином України.

-         формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України;

-         збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;

виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;

-         формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;

-         виховання правової культури особистості;

-         формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;

 

-         виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

 

 

                                     План заходів

               Плосківського НВК «ЗОШ І-ІІст.—ДНЗ»

           щодо роботи з патріотичного виховання учнів (2013-2014 н.р.)

 

              Зміст заходів

Термін

проведення

 

Відповідальні

 

  1

 

 

  2

 

 

  3

 

 

  4

 

 

 

  5

 

 

  6

 

 

  7

 

 

  8

 

 

  9

 

 

 

10

 

 11

 

 

 12

 

 

 13

 

 

14

 

 

 15

 

 

 

 

 16

 

 

 17

   Січень

Виховний захід «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття».

 

Книжкова презентація «Він вічний як народ».                  

 

Конкурс малюнків «Україна—рідний край».

 

Виховний захід до Дня Соборності України».

 

                   Лютий

Виставка у бібліотеці «Із книжок про героїв читаємо».

 

Літературно-музична композиція «Читаємо Кобзар»

 

Виховні години по класах «вони все знали, все перебороли».

 

Змагання «Козацькі забави» до Дня захисника Вітчизни.

 

Лінійка пам’яті воїнів-інтернаціоналістів.

 

                    Березень

Шевченківські дні (за окремим планом)

 

Загальношкільне свято «Рідна мамо, моя».

 

Круглий стіл для старшокласників «Світ, хроніка, проблеми».

 

Виставка декоративно-ужиткового мистецтва.

                 Квітень

Наведення порядку на пришкільній території та братських могилах.

 

Виховні години по класах «Його іменем названа вулиця села—командир партизанського загону ім..Чкалова Б.Д.Кузений».

 

Екскурсії в музейну кімнату бойової і трудової слави.

 

Виконання гімну України, підняття прапора.

Протягом

місяця

 

 

ІІ тиждень

 

 

22.01.14

 

Протягом

місяця

 

ІІІ тиждень

 

 

21.02.14

 

 

24.02.14

 

 

І-ІІ тиждень

 

 

07.02.14

 

 

ІІІ тиждень

 

 

Протягом місяця

 

І-ІІ тиждень

 

 

ІІІ тиждень

 

 

 

 

 

 

 

ІV тиждень

 

 

щотижня

Поліщук Л.А.

 

 

 

Січкар В.Г.

 

 

Батарон А.В.

 

 

Поліщук Л.А.

 

 

 

Січкар В.Г.

 

 

Поліщук Л.А.

 

 

Класні керівники, класоводи

 

Власик Я.В.

 

 

Поліщук Н.Л.

 

 

 

Поліщук Л.А.

Класоводи

Чижевська Т.В.

Поліщук Н.Л.

 

Поліщук Н.Л.

 

 

Орловська Г.Г.

 

 

Класні керівники, класоводи.

 

Класні керівники, класоводи

 

 

 

Батарон А.В.

 

 

Поліщук Н.Л.

 

 

День писемності.  

 

 

   

 

 

 

 

ВНЕСЕННЯ І ВИНОС ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА

.     

Педколектив нашого навчального закладу приділяє значну увагу виконанню національної програми патріотичного виховання молоді, формуванню поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, гімну України. Так, кожен тиждень в школі розпочинається з внесення державного прапора і виконання  гімну України всіма учнями та вчителями.

  Державна символіка покликана формувати громадянську гідність, патріотичні почуття і впевненість у майбутньому своєї держави.

  Національні символи –це свідчення високого духу народу, його історичних прагнень, своєрідний генетичний код нації. Метою використання державних символів у навчальних закладах є формування почуття свідомого громадянина України, здатного захищати її незалежність, готовою взяти себе відповідальність за добробут і безпеку свого народу.

 

 

 

 

 

  День Соборності України.                 

 

        ап      

 

 

 

24 січня в Плосківському НВК відбувся виховний захід з нагоди відзначення Дня Соборності України. Захід розпочався піснею «Не спи, моя рідна земля, прокинься , моя Україно!» Учні 9 класу повідомили про історію виникнення в національному календарі ще одного великого державного свята – Дня Соборності України. У важкій витривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності, наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого – боротьба українського народу за соборність своїх земель. Так вже розпорядилась історія, що упродовж століть наш народ та землі України були розрізнені, належали до інших держав: Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож, споконвічною мрією українців було об’єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. Саме тому, на площі перед Софією Київською відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів. На волелюдному зібранні було урочисто проголошено об’єднання української народної республіки та Західно-Української народної республіки. Проголошення злуки було призначено на 12год. 22січня 1919р. Після урочистого проголошення відбувся молебен.

   На святі прозвучала світська молитва у виконанні 6 класу. Неофіційним гімном стала пісня «Ой, у лузі червона калина». Учні 8 класу прочитали вірш Сосюри «Любіть Україну», учні 7 класу вірш «Ми йдемо», в яких висловили щиру і незмінну любов до нашої маленької батьківщини. На закінчення свята діти зробили «живий ланцюг», що символізував єдність українського народу під супровід пісні Т.Петрененка «Україно», адже ця акція стала однією з найяскравіших подій під час руху за відродження незалежної соборної демократичної України та утвердження національної ідеї.

 

До 25 річниці виведення російських військ з Афганістану

                                                      План заходів

                  Плосківського НВК «ЗОШ І-ІІст.—ДНЗ»

до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 25-річчя з часу виведення військ  СРСР з республіки                            

                                   Афганістан

 

№пп

               Зміст заходів

Термін

проведення

Відповідальні

   1

 

 

  2

 

 

  3

 

 

  4

 

 

 

  5

Уроки мужності з історії «Тих днів не змовкне слава».

 

Тематична виставка літератури в шкільній бібліотеці .

 

Конкурс малюнків «Воїни-інтернаціоналісти»

 

Виховні години по класах «Афганістан—мій біль, моя пекуча пам’ять»

 

Лінійка пам’яті , приурочена Дню вшанування  учасників бойових дій на території республіки Афганістан.

.

ІІ тиждень

лютого

 

ІІ тиждень

лютого

 

ІІ тиждень

лютого

 

14.02.14

 

 

 

17.02.14

Батарон А.В.

 

 

Січкар В.Г.

 

 

Батарон А.В.

Поліщук Н.Л.

 

Класні керівники,

Класоводи.

 

 

Поліщук Н.Л.

 

15 лютого 2014 року виповнюється 25 років з дня виведення радянських військ з Афганістану.У цей день схиляємо голови у скорботі за юнаків, які віддали своє життя у мирний для держави час. Слово «Афганістан» розділило життя сімей, у яких сини не повернулися додому, навпіл – це: «до» і «після». Плаче материнське серце, плаче воскова свіча…

  У цей день ми вшановуємо учасників бойових дій на території інших держав. Згадуємо тих, хто пройшов пекло війни, вижив і переміг.

   У нашому навчальному закладі проходили заходи з нагоди відзначення річниці виведення військ з Афганістану. Відбулась загально шкільна урочиста лінійка, уроки мужності з історії по класах на тему «Афганістан – мій біль, моя пекуча пам’ять», Виховні години, конкурс малюнків «Воїни-інтернаціоналісти»

                                      План заходів

             Плосківського НВК «ЗОШ І-ІІст.—ДНЗ»

щодо підготовки та відзначення 70-ї річниці визволення України

     від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги

                        у Великій Вітчизняній війні

 

                       Захід

   Термін виконання

Відповідальні

 1

Провести урочисті заходи:

- до річниці визволення села Плоского від фашистських загарбників;

- 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників;

- 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945р.р. Року ветеранів Великої вітчизняної війни 1941-1945років.

 

 Січень

 2014 року

Жовтень

 2014 року

Травень 2014-2015років

Поліщук Н.Л.

Заступник директора з НВР

Батарон А.В.

Вчитель історії

Класні керівники

 2

За участю ветеранів Великої Вітчизняної війни провести тематичні бесіди, тематичні «круглі столи», уроки пам’яті, виховні години, конкурси малюнків з історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945років, присвячених Дню перемоги та іншим пам’ятним датам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

 

 

2014-2015

    роки

Поліщук Н.Л.

Заступник директора з НВР,

Батарон А.В.

Вчитель історії,

Класні керівники

 3

Відзначення Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів.

  Квітень

    2014

  Квітень

    2015роки

Поліщук Н.Л.

Заступник директора з НВР

Класні керівники

 4

Відзначення Дня партизанської слави

Вересень

  2014-03-03 Вересень

  2015 роки

Поліщук Н.Л.

Заступник директора з НВР

Класні керівники

 5

Організувати перегляд художніх та документальних фільмів про війну, тематичні виставки документальної та художньої літератури.

2014-2015

  роки

Поліщук Н.Л.

Заступник директора з НВР

Класні керівники

 6

Організувати в шкільній бібліотеці постійну тематичну виставку документальної та художньої літератури, фото експозицій, виставку періодичних видань із висвітленням подій ВВ війни 1941-1945 років.

  2014-2015

     роки

Січкар В.Г.

Шкільний бібліотекар

 7

Організувати походи місцями бойової слави, екскурсії до шкільного музею

Бойової та трудової слави, екскурсійні поїздки історичними місцями.

2014-2015

  роки

Поліщук Н.Л.

Заступник директора з НВР

Класні керівники

 8

Організувати надання волонтерської допомоги  учасникам Великої Вітчизняної війни і солдатським вдовам. Проводити благодійні акції «Пам’ять», «Турбота», «Доброго ранку, ветеране!».

2014-2015

   роки

Поліщук Н.Л.

Заступник директора з НВР

Класні керівники

 9

Продовжити роботу по догляду за братськими могилами на місцевому кладовищі.

Постійно

Поліщук Н.Л.

Заступник директора з НВР

Класні керівники