с. Плоске. Плосківський НВК "ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ"

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Методичне обʹєднання вчителів-предметників

 

Положення про методичне об’єднання

вчителів – предметників

 

Керівник методичного об’єднання є членом науково-методичної ради.

Методичне об’єднання:

 • проводить проблемний аналіз підсумків навчального-виховного процесу;
 • вносить пропозиції щодо змін змісту і структури обов’язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення, щодо корегуванню вимог до мінімального об’єму і змісту навчальних курсів;
 • проводить першочергову експертизу істотних змін, які вносять викладачі до навчальних програм, що забезпечує засвоєння учнями навчального матеріалу у відповідності до вимог державних навчальних стандартів;
 • вносить пропозиції по організації і змісту атестації педагогів;
 • вносить пропозиції по організації і змісту досліджень, орієнтованих на краще засвоєння учнями навчального матеріалу у відповідності до державних навчальних стандартів;
 • залучає вчителів до інноваційної діяльності, стимулюючи наукове осмислення і узагальнення результатів дослідницько-експериментальної роботи;
 • приймає рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителю, організує їх розробку і засвоєння;
 • розробляє методичні рекомендації для учнів та їх батьків з метою найкращого засвоєння відповідних предметів та курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці і відпочинку;
 • організовує роботу методичних семінарів для починаючих, малодо-свідчених вчителів;
 • залучає учнів до науково-дослідницької діяльності;
 • координує позакласну роботу з предмета, проводить предметні тижні, олімпіади.

В своїй роботі методичне об’єднання підлегле педагогічній раді.

Методичне об’єднання має право:

 • висувати пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу в школі;
 • звертатися за консультаціями до заступників директорів школи з науково-експериментальної, навчально-виховної роботи;
 • ставити питання щодо заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь у інноваційній діяльності;
 • готувати свої пропозиції при проведенні атестації вчителів;
 • ставити питання щодо публікації матеріалів про кращий досвід, накопичений в межах методичного об’єднання;
 • рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи.

Керівник методичного об’єднання повинен мати такі документи:

      1. План роботи на рік.

      1.1. Аналіз роботи за минулий рік.

      1.2. План засідань методичного об’єднання.

      1.3. Заходи щодо підвищення фахової майстерності вчителів.

      1.4. Контроль за якістю навчальної діяльності учнів.

      1.5. Проблемні питання, над якими працюють вчителі.

      1.6. Організація позакласної роботи

      1.7. Графік проведення відкритих уроків і виховних заходів.

      1.8. Заходи щодо зміцнення навчально-матеріальної бази.

      2. Протоколи засідань

      3. Аналітичні матеріали контролю за станом викладання предмета та якості знань (дані зрізів, діагностики).

      4. Набір навчальних програм.

      5. Тематичне планування кожного вчителя.

      6. Матриця об’єму інновації по кожному вчителю.

      7. Діагностика вчителів (анкети).

      8. Схеми аналізу (типи і види уроків, типи і види аналізу, критерії аналізу особистісно орієнтованого уроку, схема аналізу аспектів організації уроку, психологічний аналіз, аналіз з точки зору демократизму, комплексний аналіз, психолого-педагогічний аналіз)

      9. Методична література (картотека нормативних документів).

 

 

Новітні освітні технології як чинник формування в учнів позитивної мотивації до навчальної діяльності  та дієвий фактор підвищення результативності навчально-виховного процесу

 

Методична проблема, над якою працює методобєднання

 

Впровадження інноваційних технологій, як засіб підвищення якості навчального процесу

 

          У 2018 – 2019 навчальному році в Плосківському НВК буде працювати методичне об’єднання вчителів - предметників. До його складу входять вчителі   біології, фізики , математики, трудового навчання, світової літератури.   

           Вчителі  будуть  працювати над вдосконаленням роботи з обдарованими учнями. А саме, залучати учнів до участі у шкільних, окружних, районних конкурсів.

           Методичне об’єднання продовжує працювати над проблемою: "Впровадження інноваційних технологій, як засіб підвищення якості навчального процесу". В основу роботи було покладено нормативні документи, постанови та рішення, накази Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, методичні рекомендації Методичного кабінету відділу освіти Сокальської РДА. Важливу увагу в новому навчальному році буде приділено моніторингу якості освіти учнів із навчальних дисциплін. Заплановано провести протягом 2018 – 2019 навчального року 4 засідань методичного об’єднання та проводити постійну методичну роботу та контроль в період між засіданнями. Пріоритетними визнано питання:

          • методичні іновації на уроках географії, історії, біології, математики, світової літератури;

          • використання різних видів інформаційних джерел на предметних уроках;

          • розвиток творчого мислення учнів;

          • робота з обдарованими дітьми;

          • використання проектного навчання на уроках природничих та гуманітарних  дисциплін;

         Члени методичного об’єднання продовжуватимуть обмін досвідом роботи, взаємовідвідування уроків, проведенням тематичних позакласних заходів під час предметних тижнів та виховних годин на патріотичну, екологічну тематику, ознайомленням з новинками методичної, наукової літератури та підготовка і участь у всіх конкурсах, олімпіадах, змаганнях,запропонованих районним відділом освіти.

 

План роботи

методичного об’єднання вчителів предметників

Плосківського НВК «ЗОШІ-ІІ ст.-ДНЗ» на 2018-2019 н.р.

№п\п

Тематика засідань

Відповідальний

 

І засідання (вересень)

 

1

Підсумки роботи методоб’єднання за минулий навчальний рік

Орлівська Г.Г.

2

Вивчення і обговорення методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних предметів в 2018-2019 н.р.

Рудник В.М.

3

Про покращення роботи з обдарованими дітьми з метою підготовки до предметних олімпіад

Рудник В.М.

4

Огляд новин психолого-педагогічної літератури

Січкар В.Г.

 

ІІ засідання

 

1

Нова українська школа і формування ключових компетентностей з базових шкільних дисциплін

 

2

Підготовка до проведення тижня української писемності

Поліщук Л.А.

3

Відкритий урок з географії з наступним обговоренням

П’ятнічук О.В.

 

ІІІ засідання

 

1

Застосування технології формування творчої особистості на уроках історії

Батарон А.В.

2

Відкритий урок з історії з наступним обговоренням

Батарон А.В.

 

ІV засідання

 

1

Педагогічно-іноваційні технології – шлях до розвитку компетентної особистості.

 

2

Звіт про роботу методичного об’єднання за 2018-2019 н.р.

Орлівська Г.Г.

3

Підготовка,обговорення та затвердження додатків до ДПА